slogan2

Instore
(kook)activatie

Near store
activatie

Cross mediale
concepten

Product/kook
instructie

Schap
optimalisatie

Consumenten
Events

Instore
(kook)activatie

Near store
activatie

Cross mediale
concepten

Product/kook
instructie

Schap
optimalisatie

Consumenten
Events

Consumenten
Events

De relatie tussen een consument en een merk is belangrijker dan ooit. De consument een ervaring geven waarbij zij actief deel kunnen nemen en interactie hebben met het product of merk, verhoogt de loyaliteit en merkbekendheid. Enkel informatie blijft niet meer hangen, daarentegen een beleving wel.

Trade Promotion Events speelt hierop in door consumenten events aan te bieden waar beleving voor de consument centraal staat. Van proeverijen tot workshops tot compleet verzorgde evenementen. Consumenten events is het onderdeel van marketing dat alle emoties prikkelt en daarmee, logischerwijs, zorgt voor het hoogste resultaat. Onze voorloop en ervaring op het gebied van consumer events biedt ons een voorsprong in aanpak en uitvoering van evenementen.

tent-event-tpr